سونوگرافی تخصصی بارداری به شرح زیر میباشد:

 

  1. EARLY OB (سونوگرافی تشخیص بارداری) "زمان مناسب: از ۶ هفتگی"
  2.  NT (سونوگرافی غربالگری سه ماه اول) "زمان مناسب: ۱۱ الی ۶+۱۳ هفتگی"
  3.  ANOMALLY SCAN (سونوگرافی غربالگری سه ماه دوم)|" زمان مناسب: ۱۸ الی ۲۲ هفتگی"
  4. سونوگرافي كالر داپلر جنين (بررسي رشد جنين)
  5. 3D & 4D (سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی) "زمان مناسب: ۱۸ الی ۲۸ هفتگی"
  6. BPP  (سونوگرافی بیوفیزیکال) "زمان مناسب: هفته های پایانی بارداری"
  7. LATE OB (سونوگرافی تعیین وضعیت و سلامت جنین) "زمان مناسب: هفته های پایانی بارداری و در مواقع صلاح دید پزشک"

جهت نوبت گيري براي انجام سونوگرافي به صورت تخصصي با ما در تماس باشيد:

88205755 - 88205756

 

مطالعه بيشتر:

سونوگرافي هفته ششم بارداري جهت قلب جنين

سونوگرافي غربالگري سه ماهه اول يا ان تي/ ان بي

سونوگرافي غربالگري سه ماهه دوم يا انومالي اسكن

سونوگرافي كالر داپلر جنين

سونوگرافي سه بعدي و چهار بعدي 3D/4D

سونوگرافی بیوفیزیکال يا BPP

سونوگرافی تعیین وضعیت و سلامت جنین