سونوگرافی بيوفيزيكال پروفايل

در سونوگرافی سه بعدی با کمک نرم افزار خاصی عکس را به عکس سه بعدی تبديل میكنند. سونوگرافی سه بعدی جهت بررسی دقیق اندام‌ها استفاده ميشود. در حال حاضر با استفاده از سونوگرافی سه‌بعدی، امکان تشخیص به موقع ناهنجاری‌های جنینی و تصمیم‌گیری بهتر مورد ادامه بارداری و بررسی نتایج اعمال جراحی داخل رحمی به راحتی امکان‌پذیر شده است.

با سونوگرافی سه بعدي و چهار بعدي می‌توان تمام ارگان‌های جنین از سر تا نوک انگشت‌ها را دید و به صورت دقیق قابل بررسی است. در مورد بی‌ضرر بودن یا ضرر داشتن سونوگرافی سه بعدی هنوز چیزی ثابت نشده است ولی به خانم‌های باردار توصیه می‌شود از انجام سونوگرافی سه بعدی به دلخواه خود خودداری کنند. مادران زيادي هستند که دوست دارند سونوگرافی سه بعدی را انجام دهند ولی باید حتما با تجویز پزشک صورت گيرد. سونوگرافی سه بعدی برای بررسی مشکلات آناتومیک است.

این سونوگرافی به منظور بررسی ناهنجاری‌ها از حدود هفته ۱۸ تا ۲۲ انجام می‌شود. والدین دوست دارند تمام جزئیات را در مورد شکل جنین بدانند.