سونوگرافی كالر داپلر جنين

اولتراسوند داپلر حرکت خون را در ورید ها ، شرایین و عروق خونی با امواج صوتی نشان میدهد.

در سونوگرافي كالر داپلر از صدای انعکاس یافته میتوان برای تشخیص محدودیت جریان خون ، لخته های خونی و سلامت جنین استفاده نمود. برخلاف تصویربرداری اولتراسوند که تصویری از جنین در رحم ارائه مینماید، سونوگرافی كالر داپلر برای مشاهده جریان خون در جنین استفاده میگردد.

پزشکان معمولا از اولترا سونوگرافی كالر داپلر در حین بارداری برای بررسی جریان خون نافی جنین ،جریان خون جفت و جریان خون در قلب و مغز استفاده میکنند.
با استفاده از نتایج سونوگرافي كالر داپلر میتوان تعیین نمود که آیا محدودیت در جریان خون سبب پیدایش آنومالی (غیرطبیعی بودن) در جنین شده است یا خیر.
محدودیت در جریان خون در جنین منجر به وزن کم هنگام تولد ، کاهش اندازه جنین و اختلال در تکامل آن میگردد.