سونوگرافي ان تي
سونوگرافي ان تي ( سونوگرافي غربالگري سه ماهه اول )

 زمان انجام غربالگري سه ماهه اول (nt) از 11 هفته تا 13 هفته و 6 روز ميباشد كه احتمال خطرسندرم داون ( تريزومي 21 ) ، ( تريزومي 13 ) و ( تريزومي 18 ) را مشخص ميكند.

غربالگري سه ماهه اول شامل يك سونوگرافي براي بررسي ضخامت پشت گردن ( سونوگرافي ان تي nt ) و وجود استخوان بيني (سونوگرافي ان بي )، به علاوه يك آزمايش خون ميباشد.

 

فوايد انجام سونوگرافي غربالگري سه ماهه اول (سونوگرافي ان تي (NT)) عبارتند از:

1.به دست اوردن تاريخ دقيق بارداري:

براي مادراني كه زمان دقيق آخرين قاعدگي خود را نميدانند و يا قاعدگي هاي نامنظمي دارند اين سونوگرافي بسيار مفيد و موثر است، با اين سونوگرافي سايز دقيق جنين اندازه گيري و زمان تقريبي زايمان قابل بررسي است.

2. تشخيص بارداري چند قلويي:

در سونوگرافي غربالگري سه ماهه اول، بارداري چند قلويي باشد، مشخص ميشود و هم چنين ميتوان بررسي كرد كه جنين ها همسان و يا غير همسان هستند.

3. تشخيص مشكلات ماژور ژنتيكي جنين:

برخي از مشكلات ژنتيكي ماژور در سونوگرافي غربالگري مرحله اول (سونوگرافي ان تي) قابل تشخيص است، و اين بدان معنا نيست كه انجام سونوگرافي انومالي در هفته هاي 18 تا 22 بارداري انجام نشود، انجام هر يك از سونوگرافي ها به نوبه خود حائز اهميت است.

4. تشخيص زود هنگام سقط جنين ( در سه ماهه اول بارداري ):

متاسفانه 2% از مادران بارداري كه براي غربالگري سه ماهه اول(سونوگرافي ان تي (nt)) مراجعه مينمايند، جنينشان مرده است كه با انجام سونوگرافي ان تي زنده بودن يا نبودن جنين مشخص ميشود.

5. بررسي ريسك سندروم دان و ديگر مشكلات كروموزومي:

ريسك سندروم دان بر اساس سن مادر، اندازه گيري دو هورمون در خون مادر، اندازه ان تي، بررسي وجود استخوان بيني جنين، بررسي جريان خون در قلب و داكتوس ونوس انجام ميگيرد.

 

نتيجه سونوگرافي ان تي:

نتيجه غربالگري مرحله اول حاملگي به صورت برآوردي از نتيجه سونوگرافي ، سن مادر و آزمايشات گزارش ميشود و اين نتيجه به ما ميگويد كه آيا لازم است مادر تست هاي تشخيصي ديگري انجام دهد يا خير.

آيا ميدانيد؟

با انجام سونوگرافي NT موارد مهمي نظير زنده بودن جنين، سن بارداري، بارداري هاي دوقلو و  آن دسته از اختلالات هنگام تولد را كه در اين محدوده بارداري قابل تشخيص هستند را .ميتوان مورد بررسي و تاييد قرار داد

آيا ميدانيد؟

در سه ماهه اول بارداري ميتوان به احتمال وجود سندروم داون (مونگوليسم) پي برد.

سونوگرافي غربالگري سه ماهه اول(nt)، تستي است براي بررسي اختلالات كروموزومي و ژنتيكي كه هنگام تولد انجام ميشود. با انجام غربالگري مزبور ريسك بيماريهايي نظير سندروم داون، تريزومي 18، و تريزومي 13 محاسبه ميشود.

آيا ميدانيد؟

سونوگرافي ان تي(nt) در فاصله هفته هاي 11 تا 13 هفته و شش روز براي تمامي خانم هاي باردار توصيه ميگردد.

آيا ميدانيد؟

سندروم داون شايع ترين اختلال ژنتيك محسوب ميشود ( كه با شيوع 1.5 مورد در هر 1000 زايمان كه به تولد نوزاد زنده مي انجامد.)

آيا ميدانيد؟

اين سونوگرافي به طور معمول از روي شكم (Abdominal) انجام ميشود، هر چند به ندرت انجام سونوگرافي واژينال لازم ميشود كه ديد بهتري از جنين ميدهد و هيچ خطري براي مادر يا جنين به همراه نخواهد داشت.

آيا ميدانيد؟

در طي سونوگرافي ان تي(nt)، وجود يا عدم وجود استخوان بيني هم قابل ثبت و بررسي ميباشد، زيرا در ناهنجاري مادرزادي مثل سندروم داون، تيغه بيني تشكيل نميشود.

آيا ميدانيد؟

دقت سونوگرافي ان تي(nt) به تنهايي در تشخيص ناهجاريهاي جنين حدود 70-80 % ميباشد و اگر با آزمايش خون همراه شود، صحت آن به 80-90% ميرسد.

آيا ميدانيد؟

با انجام سونوگرافي ان تي(nt) شما ميتوانيد ضربان قلب جنين خود را بشنويد.

آيا ميدانيد؟

با انجام سونوگرافي هاي لازم در طول دوران بارداري مواردي از قبيل سقط جنين، بارداري خارج از رحم يا اكتوپيك، سن حاملگي نامشخص، بارداري چندقلويي، علت خونريزيهاي واژني، وضعييت رشد نوزاد، اندازه گيري سطح آمنيوتيك و زماني كه به سزارين نياز باشد مورد بررسي قرار ميگيرد.

 

جهت نوبت گيري براي انجام سونوگرافي به صورت تخصصي با ما در تماس باشيد:

88205755 - 88205756

 

 

سونوگرافي غربالگري انومالي اسكن(غربالگري سه ماهه دوم بارداري)