سونوگرافي داپلر عروق

از سونوگرافی داپلر جهت بررسی جریان خون در داخل‌ رگ‌ها استفاده می‌شود. خونی كه به دستگاه نزدیك می‌شود و خونی كه از آن دور می‌شود به ترتیب با رنگ‌های قرمز و آبی در صفحه نمایشگر قابل دیدن است. از این روش برای بررسی و تشخیص و تنگی‌های عروقی، جداسازی تومورهای بدخیم از خوش‌خیمف توده‌های كم‌خون از پرخون، انسداد گرفتگی عروقی اندام در افراد سیگاری و ... استفاده می‌شود.

 

آمادگی‌های پیش از سونوگرافی داپلر

به علاوه ترس و اضطراب بی مورد بیمار ممكن است اختلال مختصری در نتایج سونوگرافی داپلر ایجاد نماید.

  • انجام سونوگرافی داپلر با صدای حركت خون سرخرگی و سیاهرگی كه گاهی شبیه صدای جیغ گربه است همراه می‌باشد. از این صداها هراس پیدا نكنید.