سونوگرافی پستان و زير بغل

پستان كه در اصطلاح غلط سینه نامیده می‌شود (سینه یا قفسه سینه محفظه استخوانی حاول قلب و ریه‌هاست) از بافت نرمی كه حاوی چربی، غدد و مجاری شیری است تشكیل شده است.

سونوگرافی در كنار روش‌های دیگری چون معاینه بالینی و ماموگرافی برای بررسی، تشخیص و درمان برخی از تومورها و بیماری‌های پستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. سونوگرافی از پستان‌ها گاهی در مردان نیز ضرورت می‌یابد.

سونوگرافی پستان در هر سنی قابل انجام است. سونوگرافی به خصوص در سنین زیر 30 سالگی كه ماموگرافی انجام نمی‌شود، كاربرد دارد.

كاربرد اصلی سونوگرافی پستان در تشخیص كیست‌ها یا حفرات توخالی آن است. از این روش همچنین می‌توان برای مقاصد درمانی مانند تخلیه كیست‌ها یا نمونه‌برداری از تومورهای توپر استفاده نمود. پستان‌هایی كه در حالت خوابیده كم ضخامت به نظر می‌رسند. را می‌توان در وضعیت نشسته مورد امتحان سونوگرافی قرار داد.

 

آمادگی‌های پیش از انجام سونوگرافی پستان :

  •  در سونوگرافی پستان باید همیشه زیر بغل‌ها را هم‌بررسی نمود، لذا همیشه قبل از مراجعه سعی كنید تا دوش بگیری و مراقب بهداشت، تعریق و بوی بد زیربغل و ضایعات قارچی این ناحیه باشید.

  •  آگاهی داشته باشید كه برای انجام سونوگرافی دقیق، پستان‌های بیمار باید برهنه و فاقد پوشش باشند. لذا سعی كنید تا خجالت نكشیده و خونسردی خود را حفظ كنید زیرا اضطراب شما به پزشك‌تان نیز منتقل شده و نتایج سونوگرافی را دستخوش تغییر قرار می‌دهد.

  •  همیشه نتایج سونوگرافی‌ها و ماموگرافی‌های قبلی را همراه داشته باشید.